Uldalen TeleConsult er et enmannsforetak for Jørn Uldalen

Bildetekst

Kontakt oss:  

  Jørn Uldalen

  Åbyfaret 15

  1392 Vettre

Telefon:  

  Jørn:      4000 9000

   Kontor:   4000 9000 

E-post: 
teleconsult(at)uldalen(dot)no
 
OrgNr:   985 402 485
Bank:   9710 63 00945

 

Uldalen TeleConsult

Uldalen Teleconsult tilbyr rådgivende konsulenttjenester innen

teknisk utbygging av telenett for fast- og mobil-telefoni,

samtrafikk og teleregulatoriske spørsmål.

 

Produkter/tjenester:

  • Samtrafikk (inngående kjennskap tilTekniske og Økonimiske aspekter i Telenors samtrafikkavtaler)
  • Teleregulatoriske spørsmål
  • NummerPortabilitet (NRDB, signalering, etc.)
  • Avtaleforhandlinger (samtrafikkavtaler, tekniske rammeavtaler osv.)
  • Etablering og Drift av fast- og mobilnett for telefonitjenster
  • Leverandørvalg/ leverandøroppfølgning
  • Produktutvikling
  • Opplæring (innen samtrafikk i Norge, samt overordnet om telenett, fast og mobil)

Erfaring / Utdannelse:

 

Jørn Uldalen nyter for tiden pensjonisttilværelse, men er åpen for nye oppdrag..

 

Uldalen innehar erfaring innenfor telecombransjen siden 1979 fra ansettelse/oppdrag i

Elektrisk Bureau, Alcatel, Ericsson, Telia Norge, Tele1 Europe/Song Networks og Teletopia

og har bla. hatt følgende oppdrag;

    - Telia Norge as – Senior System Engineer, SIP-trunk, ISDN og mobil. SIP-samtrafikk.

    - Phonero as – Networks Engineering Mobil og ISDN. Teknisk ansvarlig for samtrafikk, SS7 og SIP

    - Ventelo Bedrift as – Networks Engineering Mobil. Ansvarlig for teknisk samtrafikk, fast og mobil

    - Ventelo Norge as – etablering av MVNO (Mobile Virtual Network Operator) hos Telenor Mobil

    - Teletopia Networks as –konvertering av ISDN-basert VØT til SS7 Samtrafikk mot Telenor

    - Teletopia Networks as – etablering og drift av GSM-1800 mobilnett og tjenester

     - Støtte til Teletopia as ifm sak i lagmannsretten mot Telenor om tilgang til nett

     - Aktiv deltaker i NKOMs (tidl. Post og Teletilsynet) ”Arbeidsgruppe Nummer” (1996-dd)

     - Samtrafikk forhandlinger med bla. Telenor Networks (for Telia, Song, Teletopia)

     - Teknisk Fagsjef – Teletjenester i Song Networks as

    - Ansatt-representant i styret i Song Networks as

     - Ansvarlig for etablering av Tele1 Europes Telefoni-nett og tjenster i Norge (1999-2002)

     - Teknisk Fagsjef – Teletjenester i Telia Norge as

     - Ansvarlig for etablering av Telia Norges Telefoni-nett og tjenster i Norge (1996-1999)

     - Ericsson as - Systemtester og Testleder - ISDN-tjenester og SS7-signalering

    - Alcatel Norge - Software design - Signallering (X25/HDLC)

     - Elektrisk Bureau - Software design – Tjenester (NMT/PSTN/ISDN) og Signalering (R2D/SS7)

 

Jørn Uldalens formelle utdannelse er i tillegg til reallinjen (1975), Ingeniørstudie i

Teleteknikk og Økonomi fra ”Agder Ingeniør og Distrikshøyskole” i Grimstad (1979).